Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Cena Jindřicha Chalupeckého nyní i pro cizince

Redakce

Redakce

28. 2. 2011

Tradiční cena, tento rok poněkud netradičně. 22. Cena Jindřicha Chalupeckého se ponese v duchu spolupráce s reklamní agenturou v zájmu přiblížení se širšímu společenskému povědomí. Poprvé bude účast v soutěži otevřena  i pro cizince trvale žijící na území České republiky.

Václav Havel předává ceny vítězům minulého ročníku soutěže           Zdroj: Dox

Cena Jindřicha Chalupeckého je prestižním oceněním udělovaným každoročně mladým výtvarníkům do věku 35 let. Cena, u jejíhož zrodu stál mimo jiné i bývalý prezident Václav Havel, existuje již od roku 1990 a až do roku 2000 byla udělována ve spolupráci s Národní Galerií. Mezi známými jmény české výtvarné scény ji během první dekády její existence obdrželi například Petr Nikl, Lukáš Rittstein a David Černý známý svými projekty velmi často vzbuzujícími kontroverzi napříč veřejným prostorem.

Stejně jako každý rok bude i tentokrát tři finalisty soutěže nominovat mezinárodní porota složená z uznávaných odborníků na poli současného umění. Zahraničními členy poroty tohoto ročníku budou například rakouský kurátor a šéfredaktor uměleckého magazínu Springerin Georg Schöllhammer a  Christian Rattemeyer z Muzea moderního umění v New Yorku. Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, během které bude vybrán i laureát tohoto ročníku proběhne v listopadu a prosinci 2011 v Centru současného umění Dox v Praze.

Co se týče ocenění pro vítěze, stejně jako v předešlých letech obdrží Laureát pro rok 2011 šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku, spolu s částkou sta tisíc korun věnovaných k realizaci případné výstavy, katalogu anebo projektu. Naprostou novinkou je pak padesát tisíc korun, které vítěz dostane ještě navíc z mecenášských zdrojů. Laureát zároveň získá finanční podporu od společnosti Jindřicha Chalupeckého pro zrealizování výstavy v pražské Špálově Galerii  s předpokládaným konáním na podzim 2011. Snad největší novinkou tohoto ročníku je však to, že pořadatelé upustili od požadavků z předešlých ročníků podmiňujících účast v soutěži s ohledem na státní občanství uchazečů. Do soutěže se tak nyní mohou hlásit i občané jiných zemí. Podmínkou však zůstává, aby byli v České republice přihlášeni k trvalému pobytu.

To, co působí vzhledem k celkové prestiži této ceny, poněkud nezvykle, je ohlášená spolupráce s reklamní agenturou TTV. Tato společnost má údajně navrhovat grafický styl letošního ročníku a ve finále má  udělit speciální cenu „Reklamy“  v hodnotě třiceti tisíc korun jednomu z finalistů soutěže, kterého bude podle všeho vybírat zvláštní porota složená z členů kreativního týmu TTV. Už samotné spojení výtvarného umění s reklamní agenturou může na mnohé působit šokujícím dojmem. Podle názoru ředitelky společnosti Jindřicha Chalupeckého Lenky Lindaurové by však  právě tato spolupráce měla představovat  účinný  prostředek, jak dostat  Chalupeckého cenu do poněkud širšího společenského povědomí nežli je pouze výtvarná komunita.

Nakolik je však spolupráce Společnosti Jindřicha Chalupeckého s reklamní agenturou v zájmu výtvarného umění a umělců jako takových zůstává záhadou. Stejně tak bude zřejmě i mnoha lidem zvedat obočí ohlašovaná cena reklamy.  Zbývá jen doufat, že se nedočkáme dalších nečekaných „novinek“ a umělci se nakonec nebudou do soutěže hlásit spíše ve snaze zúročit své nadání v některé z početných reklamních agentur.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Cena Jindřicha Chalupeckého nyní i pro cizince