Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Celoživotní vzdělávání: To je to, proč naši prarodiče umí vyřešit kvadratickou rovnici

Redakce

Redakce

10. 3. 2011

Přijdete domů ze školy, osud brašny v koutě zpečetěn. Večer se naučíte pár nezbytností a jdete do hajan s hlavou plnou vědomostí. Netušíte, kam se do rána vypaří, a tak raději naladíte výraz umučence, který vás provází celým školním dnem. Nemůžete se zkrátka dočkat, až ze školy vypadnete nadobro. A konečně je to tu! Umíte si vůbec představit, vrátit se ještě zpátky?

Historická budova Karolina Univerzity Karlovy, FOTO: Nicola Soukupová, Topzine.cz

Obecně lze říci, že starší lidé si vzdělání váží mnohem více než jejich mladí potomci. Je tomu tak patrně proto, že sami neměli často možnost dostat se ke vzdělání, mnohdy i na obyčejnou střední školu. Nezkušení studentíci navíc trpí syndromem permanentní nešťastné lásky nebo nutkáním překonat rekord v počítačové hře, a na studium jako takové často prostě nezbývá čas. Jaké možnosti vlastně mají po vzdělání prahnoucí senioři?

Kde nalezneme příslušná zařízení?

Eventualit nabízí se hned několik. Univerzitu třetího věku nalezneme například při Univerzitě Palackého v Olomouci, VŠE v Praze nebo Univerzitě Karlově (UK), o které bude řeč v následujících řádkách. Rozhodne-li se totiž senior pro cestu takzvaného celoživotního vzdělávání na UK, musí, podobně jako klasičtí studenti, splňovat určitá kritéria.

Podmínkou pro přijetí je středoškolské vzdělání s maturitou (v některých případech může být prominuto) a dosažení důchodového věku. Kurzy na nový akademický rok vyhlašuje Karlova univerzita na přelomu března a dubna. Termíny se však dle jednotlivých fakult liší. Přihlášky odevzdá žadatel kontaktním osobám příslušných fakult.

Celoživotní vzdělávání nabízí například:
VŠE v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Masarykova Univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
ZČU v Plzni

Je nutné vynaložit i jiné prostředky než čisté úsilí?

Ano, samozřejmě. Nejedná se již o tradiční navazující studium, a tudíž je zpoplatněno. Poplatek za jeden kurz na UK se pohybuje od sta do pěti set korun za semestr. Výše poplatku opět závisí na vámi zvolené fakultě. Odměnou vám bude nový kolektiv lidí v podobném věku a rozšíření vlastních všeobecných poznatků ve zvoleném oboru. Co je možné některým fakultám lehce vytknout je pak menší chaos při zápisech, který je výsledkem nedůsledné organizace. Tuto drobnou vadu však lze tolerovat.

Jaké studium lze zvolit?

Cílem programu Univerzita třetího věku je poskytnout penzistům přehled na univerzitní úrovni z oblasti vědy, historie, politiky, kultury a podobně. Do jisté míry tak pomáhá starším lidem lépe se začlenit do moderní společnosti – budou přeci kvalifikovaní absolventi vysoké školy. Získají také osvědčení. V případě UK je toto slavnostně předáváno v aule Karolina. Více se lze dočíst přímo na stránkách univerzity.

Co se konkrétních kurzů týče, může si uchazeč zvolit poměrně široké spektrum přednášek na takřka všech fakultách UK. Vezmete-li například v potaz Fakultu humanitních studií, určitě si vyberete z množství přednášek psychologických, antropologických, sociologických a nebo těch o umění (například Tendence poválečného výtvarného umění). Jste-li však převážně technický typ a máte potřebu jít v tomto ohledu s dobou, pak pro vás pravý ráj představuje Matematicko-fyzikální fakulta, kde lze volit z kurzů počítačových (včetně základů a nauky práce s počítačem), geometrických, kurzy finanční matematiky a dalších.

Paradoxem zůstává jak v mládí před školou utíkáme, abychom se ve stáří všemožně snažili dostat se zpět. Pilným však přeje štěstí. Podpořme tak naše babičky a dědečky, aby nezahazovali svou životní kariéru. Nic není ztraceno. Vždycky je možnost začít znovu a nikdy není pozdě!

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Celoživotní vzdělávání: To je to, proč naši prarodiče umí vyřešit kvadratickou rovnici