Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Celoživotní vzdělávání skýtá možnosti pro studenty, pracující i seniory

Redakce

Redakce

22. 9. 2010

Vybrané bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, k tomu rekvalifikační, specializační, zájmové kurzy a univerzita třetího věku. To vše dnes spadá pod celoživotní vzdělávání, které je realizováno na akademické půdě pod záštitou vysokých škol, a může se ho zúčastnit v podstatě každý. Vyjímaje seniory si ho ale musí všichni řádně zaplatit.

Učebna

Celoživotní studium umožňuje zájemcům zisk nových vědomostí, Zdroj: Student Agency

Nabídka programů i kurzů se liší fakulta od fakulty. Na některých mohou zájemci absolvovat studium v bakalářském i magisterském programu, jinde pouze vybrané předměty. Další fakulty nabízejí třeba jenom kurzy zaměřené na získání pedagogické kvalifikace, potřebné k výuce na základních a středních školách, či kurzy na zvyšování kvalifikace absolventů, které jim pomáhají lépe se uplatnit na trhu práce. Celoživotní vzdělávání je výhodné i pro některé studenty.

Celoživotní vzdělávání jako šance k přijetí bez přijímacích zkoušek

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (MU), stejně jako některé další fakulty, umožňuje studentům, kteří nebyli přijati do řádného bakalářského studia, přestože dosáhli dobrých výsledků v přijímacím řízení, aby studovali příslušný obor formou celoživotního vzdělávání. Přičemž mají možnost na základě dobrých studijních výsledků přestoupit do řádného prezenčního studia. Jednou z takových studentek je i Klára (pozn.: jméno bylo na žádost studentky změněno), která této možnosti využila. „Přihlásila jsem se do celoživotního vzdělávání na právech kvůli dvěma neúspěšným přijímacím řízením, které mi nedovolily nastoupit řádně do prvního ročníku.“

V současnosti už Klára studuje na Právnické fakultě MU v klasickém řádném studiu. „Získala jsem za 2 roky 60 kreditů, což mi umožnilo požádat o prominutí přijímací zkoušky a přestoupit do řádného studia.“ Přesto ale byla s celoživotním vzděláváním spokojená. „Předměty vyučují stejní profesoři jako řádné studenty a i většina zkoušek byla společná.“ Jediným rozdílem pro Kláru bylo, že až do přestupu platila téměř 25 tisíc za semestr.

Univerzita třetího věku poskytuje seniorům nové poznatky

Celoživotní vzdělávání poskytuje příležitost i seniorům. I když převážná část z nich tráví volný čas sledováním televize nebo prací na zahradě, najdou se mezi nimi i takoví, kteří se rozhodli studovat. Univerzita třetího věku MU jim nabízí šanci získat na akademické půdě nové poznatky, navštěvovat přednášky, cvičení, semináře i exkurze. Jednotlivé přednášky trvají 2 hodiny a senioři je navštěvují bezplatně každé 2 týdny po dobu 7 měsíců.

Studenti Univerzity třetího věku, Zdroj: muni.cz

V základním kurzu se na Masarykově univerzitě senioři dozvědí nejenom jak zdravě žít, ale i zajímavosti z oblasti přírody, umění a společnosti. Univerzita dále nabízí tříletý studijní cyklus zaměřený na archeologii, kde se zájemci dozvědí, jaké jsou moderní archeologické pracovní metody nebo jak správně periodizovat pravěk, starověk či novověk. „O této možnosti vzdělávání vím, bohužel jsem z menšího města, kde nic takového není, a někam dojíždět je pro mě finančně náročné,“ postěžoval si senior František Kovařík.

Přestože se nabídky celoživotního vzdělávání na jednotlivých univerzitách liší, možnost navštěvovat kurzy v jeho rámci a obdržet po jejich úspěšném absolvování osvědčení, nabízí v současnosti většina českých vysokých škol. „Počet účastníků celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě dlouhodobě roste. Vloni se ho zúčastnilo přes 20 tisíc posluchačů. Největší zájem byl o Lékařskou fakultu,“ přiblížila mluvčí MU Tereza Fojtová. Kromě MU mohou zájemci o celoživotní vzdělávání zamířit mimo jiné i na pražskou Karlovu univerzitu, Univerzitu Palackého do Olomouce či na Jihočeskou univerzitu do Českých Budějovic.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Celoživotní vzdělávání skýtá možnosti pro studenty, pracující i seniory