Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Bude sexuální výchova dalším nikdy nekončícím příběhem českého školství?

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

6. 3. 2011

foto:sexualitaNa jaře loňského roku vydalo ministerstvo školství tehdy pod vedením Miroslavy Kopicové příručku pro učitele základních škol nazvanou Sexuální výchova vybraná témata. Okamžitě se rozpoutala diskuze mezi sexuology a rodiči. Jádrem sporu je otázka, zda má škola poučovat o sexu už žáky prvního stupně, nebo zda se jedná o navýsost rodinnou záležitost. Jak je to se zavedením sexuální výchovy teď, téměř rok po jejím vydání a za úřadování jiného ministra?

foto:sexualita

Někteří rodiče sexuální výchovu ve školách neschvalují, Foto:Martin Koubek, Topzine.cz

Příručka vznikla za spolupráce čtrnácti odborníků a obsahuje kapitoly, které bez diskuze přijímají i rodiče. Příkladem může být část textu věnující se problematice bezpečnosti internetu. Nicméně drtivá většina textu například kapitola o sexuální orientaci byla částí veřejnosti podrobena ostré kritice.

O sexu pouze s rodiči

V čele nespokojených rodičů stojí Výbor na obranu práv rodičů (VOPR), jehož petici proti zavedení povinné sexuální výchovy na základních školách podepsalo už přes třicet devět tisíc lidí. VORP na svých webových stránkách jasně popisuje svůj postoj:

„Děti mají být vedeny ke slušnosti, sebeovládání a altruismu, k založení dobré a stabilní rodiny, ke zdravému vlastenectví a znalosti své kultury; ne k sexuálním alternativám gendru, militantnímu feminismu a multikulturalismu. Jen ten, kdo si váží vlastního národa a kultury, může respektovat jiné.“

Sexuální výchova se na školách už samozřejmě určitým způsobem učí – v rámci rodinné výchovy nebo biologie. Sdružení rodičů ovšem vadí nejednotnost takto pojaté sexuální výchovy. Každá škola si určuje pravidla sama – někde se sexuální výchově věnují více někde skoro vůbec. „Vzhledem k tomu, že toto je oblast primárně spjatá s intimitou člověka, domníváme se, že na obsah sexuální výchovy mají mít zásadní vliv rodiče dětí, už jen proto, že ani odborníci nemají jednotný názor na to, jak by taková sexuální výchova měla na školách vypadat,“ konstatuje představitelka VORP Jana Jochová.

Autoři příručky

Cílem příručky je právě sjednotit různorodost škol v přístupu k sexuální výchově. „Cílem je upozornit na širší souvislosti sexuální výchovy, na její sociální, psychologické, biologické i etické aspekty,“ prohlásila tehdejší ministryně Kopicová.

foto:sexualita

Sexuální výchova má mít preventivní funkci, Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Protestující rodiče neustále zdůrazňují, že kvůli sexuální výchově přijdou o možnost poučit své děti sami, že jejich úlohu převezme škola. Ale sami autoři v příručce uvádějí, že „Základní informace o sexuální výchově by měly děti získávat primárně v rodině. Výchova dítěte v láskyplném a přirozeném prostředí dává základy života v partnerství. Na tyto základy navazuje škola, dále je rozšiřuje a prohlubuje. Spolupráce těchto dvou subjektů je nevyhnutelná a žádoucí.“

Jste zvědaví, co se v takové sexuální příručce píše? Máme pro vás vybraná témata.

Autoři zdůrazňují, že sexuální výchova má preventivní funkci, a odmítají tak názory, že děti navádí k něčemu, na co by zatím sami ještě nepřišly. Podle sexuologů by měly být děti naopak poučovány co nejdříve. Například taky proto, aby dokázaly říct cizímu člověku NE.

Co na to ministr Dobeš?

Ministr školství Dobeš rozhodně problém zavedení sexuální výchovy na ZŠ nepřehlíží. Svolal schůzku, kde se s ním sešli jak autoři příručky, tak zástupci rodičů. Situaci probíral i s arcibiskupem Dominikem Dukou. K tématu se vyjádřil i předseda vlády Petr Nečas. Myslí si, že by sexuální výchova měla zůstat v režii rodiny.

Nicméně se zdá, že Dobešův postoj je přece jenom trochu odlišný než postoj předešlé ministryně. Dobeš rozhodně nechce sexuální výchovu zavést jako samostatný předmět. Uvědomuje si nutnost informovat děti a mladé lidi o sexuálním chování a s ním spojených oblastech, ale chtěl by ho zakotvit v nějakém širším předmětu. Jako vhodná mu přijde etická výchova.

Otázkou tedy zůstává, jestli vláda zavede do škol etickou výchovu, nebo jestli bude problematiku zavedení nějaké formy sexuální výchovy odsouvat tak dlouho, než na ministerstvo přijde nový politik s jiným pohledem na věc a vše se po pomyslném kruhu vrátí zpět na začátek.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Bude sexuální výchova dalším nikdy nekončícím příběhem českého školství?