Menu
TOPZINE.cz
Architektura a stavitelství

Bienále industriálních stop 2011 vyvrcholí na podzim

Redakce

Redakce

11. 9. 2011

Celoroční akce s tématem Architektura konverzí – balancování mezi záchranou, tvůrčí intervencí a destrukcí přináší nespočet přednášek, exkurzí a výstav v mnoha českých městech.

FOTO: Poldi Kladno

Industriální kulisa areálu POLDI Kladno Foto: Petr Pečenka, Topzine.cz

Ačkoli si to možná neuvědomujeme, industriální stavby najdeme téměř ve všech našich městech. V mnoha případech jsou to stavby, které již před časem přestaly sloužit své původní funkci, zabírají část zastavěného území a čekají, jak s nimi bude naloženo. Před námi tedy stojí mnoho otázek, na které nám alespoň některé odpovědi může poskytnou právě Bienále industriálních stop prostřednictvím výstav, přednášek, workshopů a exkurzí.

Co už je za námi a na co se ještě těšit?

V rámci bienále již proběhlo několik akcí. Jednou z posledních, která se konala 30. srpna, byla výborně připravená exkurze do Plas u Plzně, v rámci níž byl představen projekt Národního technického muzea – Centrum stavitelského dědictví v Plasích.

Exkurze přiblížila plánovanou přeměnu stávajících hospodářských objektů v areálu kláštera na studijní depozitář s referenční sbírkou stavebních prvků, na kterou bude navazovat expozice připomínající stavební řemesla. Návštěvníci si mohli prohlédnout hospodářské objekty, které budou konvertovány a nově využity, spolu s budovou konventu, která je zajímavá nejen svou historií, ale i vlastním technických řešením.

FOTO: Poldi Kladno

Foto: Petr Pečenka, Topzine.cz

V brzké době je možné navštívit neméně zajímavé akce, určené nejen odborné veřejnosti, jako například celodenní pochod po pozůstatcích důlní činnosti v nejbližším okolí Kladna, happening v pivovaru v Lobči či přednášku architekta Josefa Pleskota.

FOTO: Silo

Foto: Petr Pečenka, Topzine.cz

Proč se bienále vlastně pořádá?

Cílem veškerého snažení organizátorů je bezesporu seznámit odbornou i laickou veřejnost s možnostmi využití průmyslového dědictví v našem bezprostředním okolí a vzbudit zájem o tyto stavby prostřednictvím konkrétních příkladů konverzí, na které si návštěvník může sáhnout a ohodnotit jejich technické i estetické řešení, či projektů, které budou teprve realizovány. Připraveno je i několik přednášek a konferencí, které se dozajista budou snažit přiblížit nové trendy ve využívání průmyslového dědictví a poukázat na jejich udržitelnost.

Další akce pořádané v rámci bienále

Dagmar Šubrtová – Nová divočina – haldy, Výstava fotografiíí z Kladenských hald, 7.9.2011 – 4.10.2011

Pivovar Lobeč – Nedělní pokus o oživení ohrožené technické památky, Happening + přednášky, 11.9.2011

Není čas na hrdinství, Výstava, 14.9.2011 – 6.10.2011

Autobusem za uhlím, Komentované prohlídka, 15.9.2011

Komentované prohlídky po naučné stezce Koněv, Exkurse, 17.9.2011

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Bienále industriálních stop 2011 vyvrcholí na podzim