Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Anglicismy možná převálcují češtinu

Redakce

Redakce

2. 8. 2010

Angličtina se v českém jazyce prosazuje stále víc a víc. Především mladá generace používá anglicismy i v případech, ve kterých to není nutné. Není tedy čas začít se obávat, aby čeština, která se jen taktak vyrovnala s převahou němčiny, nakonec nedojela na expanzi angličtiny?

Mohlo by se zdát, že anglicismy zamořují češtinu teprve posledních dvacet let. Anglické výrazy se však začínají do světa šířit už od 19. století. Průmyslová revoluce s sebou přinesla například technické termíny. Anglické tramway se postupně počeštilo na dnešní tramvaj. Ve 20. století se pak začínají objevovat především sportovní termíny, jako je fotbal nebo gól.

Za všechno může otevření hranic

Česká republika však zažívá svůj pravý anglický boom až po roce 1990. S otevřením hranic se do češtiny dostávají slova z informatiky, reklamy nebo managementu. Vedle anglických slov pronikají i doslovné překlady (kalky) anglických frází. Většina z nás už se určitě setkala s frází „Mějte hezký den“.

Anglicismy pronikaly do češtiny v několika vlnách. Některá anglická slova zcela zdomácněla a přijala českou flexi. V některých oborech došlo dokonce k vytvoření ustáleného slangu, který kombinuje angličtinu a češtinu. Tento slang obsahuje nejen anglické slovní výrazy, ale i anglické větné a slovní vazby. Anglické prvky se objevují také v gramatice a pravopisu.

Cinema City Plzeň, Zdroj: Cinema City

Nejviditelněji se tento fenomén objevuje v pojmenování firem, obchodních a kulturních center s anglickými názvy, do nichž jsou často původně české názvy začleněny podle anglické gramatiky a pravopisu. Netahá vás za uši spojení Hybernská centrum? Typické je také umisťování nesklonného přívlastku před podstatné jméno – v Sazka Aréně místo českého v Aréně Sazka. Ani tento jev však není nic nového. Už ve třicátých letech 20. století se objevovaly názvy jako Rokoko kabaret.

Anglicismy v různých stádiích adaptace

V češtině najdeme anglicismy, které jsou natolik rozšířené, že jim všichni rozumí, a není tedy nutné je překládat. Jsou to slova z oblasti politiky, informatiky, volného času (piercing, aerobik,…). Další skupinou jsou anglická slova, na která se v češtině stále nahlíží jako na cizí slovo. Skloňovat je je tedy chybou. Například all inclusive.

V mnoha případech však určitý stupeň přejímání proběhl, ale zde nastává ještě větší problém. Tato slova se totiž mohou skloňovat podle více rodů. Esej je v češtině rodu mužského i rodu ženského. Image má dokonce všechny 3 rody. A pak se v tom má člověk vyznat!

Gramatika po anglicku

V češtině se objevují také snahy zjednodušit češtinu podle anglického vzoru. Jedná se především o používání větných substantiv místo vedlejších vět. Místo českého Možnost pojistit si schopnost splácet půjčku se často vedlejší věta zhustí na Možnost pojištění schopnosti splácení půjčky.

Czenglish

Czenglish je anglický termín, kterým Don Sparling označil špatnou angličtinu, kterou používají někteří Češi. Charakteristické je používání čechismů při překladu terminologie nebo ve větné skladbě (pořadí slov ve větě, předložkové vazby atd.). Díky tomu může věta někdy nabýt jiného významu, než jaký mluvčí zamýšlel. Podle lingvistů je czenglish náhodný výskyt různých chyb. Nejedná se tedy ani o slang, ani o nářečí.

Budeme se ještě učit česky?Zdroj: Tomáš Zbyňovský, Topzine.cz

Je přejímání škodlivé?

I když má přejímání z angličtiny mnoho odpůrců, nedá se říci, že by se jednalo o jednoznačně negativní jev. Pokud čeština nemá pro nějaký termín název, přichází na pomoc anglické slovo. Jedná se hlavně o technické termíny, například software. V těchto případech anglicismy nekonkurují žádnému českému výrazu.

Pak jsou tu ještě výrazy, které čeština zcela přejala do svého slovníku. Taková slova už potom přestávají být vnímána jako slova cizího původu. Například anglické weekend se počeštilo, vznikl náš víkend, a dokonce se utvořilo také české sloveso víkendovat.

Mnohdy je však používání anglických slov zbytečné. Čeština má vlastní pojem, použití anglicismu je však více in. Nebo více v módě? Ani slovo móda nezní moc česky…

A tak na otázku, jestli je přejímání škodlivé, neumí zcela jednoznačně odpovědět ani lingvisté. Všechno ukáže čas. Možná se ale opravdu jedná pouze o módní záležitost a až se lidé nabaží všeho anglického, přejdou zpátky ke staré dobré češtině. Maybe…

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Anglicismy možná převálcují češtinu