Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Co je to Akademický senát nebo fakulta?

Gabriela Honková

Gabriela Honková

17. 11. 2009

Student_2Co je to Akademický senát, jaké má pravomoce, kdo zasedá, proč a kdy? Máte v tom zmatek? Nic se neděje. Zkusili jsme popsat hlavní vlastnosti, funkce a vymezení akademického senátu školy i fakulty pro vaši lepší orientaci.

Student, Foto: Petr Hortvík, Topzine.cz

Student, Foto: Petr Hortvík, Topzine.cz

Akademický senát je nejvyšší samosprávní a zastupitelský orgán školy.  Pokud se bavíme o akademickém senátu veřejné školy, jeho náplň se řídí zákonem o vysokých školách z roku 1998. Dle tohoto zákonu musí být v akademickém senátě zastoupeni i studenti. Senát může mít nejméně 11 členů a nejméně 1/3 nejvíce však 1/2 musí  být zastoupena studenty. Členy senátu volí členové akademické obce v přímých volbách s tajným hlasováním.

Bližší vymezení počtu zastupitelů v akademickém senátu, jejich působnost, způsob jejich volby, způsob volby akademického předsedy i akademických orgánů senátu je vždy v pravomoci konkrétní školy. Každá vysoká škola tak může mít jiný počet členů v akademickém senátu, nebo ustanoveny jiné důvody, které by mohly zapříčinit zánik v členství. Pokud se chcete dozvědět jaký systém zvolila vaše škola, není nic jednoduššího, než si najet na stránky školy a do vyhledávače zadat heslo: akademický senát.

Podmínky pro členství: Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu veřejné vysoké školy je nejvýše tři roky. Vnitřní předpis školy může uvést důvody, v jakém případě členství nezaniká. Zasedání jsou veřejně přístupná.

Pravomoce akademického senátu spočívají v těchto rozhodovacích činnostech:  o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠ či společných pracovišť, schvaluje vnitřní předpisy a rozpočet VŠ (předložený rektorem) a kontroluje využívání finančních prostředků VŠ, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření VŠ (předloženou rektorem), schvaluje hodnocení činnosti VŠ (předložené rektorem), schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, usnáší se o návrhu na jmenování rektora (popř. navrhuje jeho odvolání z funkce), schvaluje dlouhodobý záměr tvůrčí činnosti.

Akademický senát může mít i fakulta, nejen celá vysoká škola. Tento akademický senát fakulty má stejné rozhodovací pravomoce jako senát školy, ale všechny návrhy dále posílá akademickému senátu školy. Může mít nejméně 9 členů a také minimálně 1/3 a maximálně 1/2 je zastoupena z řad studentů.

Pokud vás činnost akademického senátu zaujala a chtěli byste se na ni podílet, kontaktujte svou vysokou školu, zkuste si zajít na veřejné zasedání ať víte, že je to určitě to, co by vás zajímalo. Data příštího zasedání najdete určite na stránkách vaší školy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Co je to Akademický senát nebo fakulta?