Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Deset vysokých škol, kde uspěje nejmíň uchazečů

Alena Nová

Alena Nová

27. 1. 2011

OBR: MalovaniHlásíte se na umělecké obory? Pak si určitě podejte minimálně jednu další přihlášku na školu, kde je vaše přijetí pravděpodobnější. Na VŠUP, AVU a AMU je úspěšnost uchazečů tradičně nejnižší, s odmítnutím se setkává i podstatná část zájemců o studium společenskovědních oborů na Masarykově univerzitě nebo UK v Praze.

FOTO: Studenti

Humanitní obory jsou žádané, šance na přijetí se na jednotlivých školách liší, Zdroj: Barbora Bednaříková, Topzine.cz

Na pražskou VŠUP, AVU a AMU přijímají méně než 20 % zájemců, na brněnskou JAMU vloni vzali necelých 22 % přihlášených. Pod padesáti procenty se drží i úspěšnost uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, Ostravské univerzitě, UK v Praze nebo Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pokud jde o naše dvě největší univerzity, jsou tu poměrně velké rozdíly v úspěšnosti uchazečů mezi jednotlivými fakultami. Minulý rok přijali méně než 30 % zájemců na Univerzitě Karlově na 2. a 3. lékařskou fakultu, na práva a Fakultu sociálních věd, nejvíce naopak na matfyz (100 %) a teologické fakulty (80 – 95 %). Na Masarykově univerzitě byla nejnižší úspěšnost (pod 30 %) rovněž na právech a Fakultě sociálních studií, nejvyšší šanci měli uchazeči na Přírodovědecké fakultě (78,7 %) a Fakultě informatiky (69,4 %).

Vysoké školy s nejnižší šancí na přijetí

1. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze: 10,9 %

2. Akademie výtvarných umění v Praze: 16,2 %

3. Akademie múzických umění v Praze: 17,1 %

4. Janáčkova akademie múzických umění v Brně: 21,8 %

5. Ostravská univerzita v Ostravě: 40,0 %

6. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: 44,8 %

7. Mendelova univerzita v Brně: 46,4 %

8. Univerzita Karlova v Praze: 47,2 %

9. Univerzita Palackého v Olomouci: 48,4 %

10. Masarykova univerzita: 48,8 %

Zdroj: ÚIV

Nedovedete-li si představit, že by vaše další směřování vedlo jinam než ke společenským vědám nebo jazykům, nespoléhejte na to, že se určitě dostanete na Karlovu nebo Masarykovu univerzitu, a mějte ještě další přihlášky v záloze. Filozofické nebo pedagogické fakulty jsou i v jiných univerzitních městech a šance na přijetí je tu vyšší. Zatímco na Filozofickou fakultu UK v Praze se vloni dostalo 34,5 % uchazečů, například na FF UJEP v Ústí nad Labem to bylo 82,5 %, na FF JČU v Českých Budějovicích 59,5 %.

Na kterých vysokých školách je úspěšnost uchazečů nejvyšší, čtěte zde.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Deset vysokých škol, kde uspěje nejmíň uchazečů