Přijímací zkoušky na DAMU: Přijďte s chutí hrát a tvořit